Chương trình "Thắp sáng ước mơ" lần 5 - Năm học 2017-2018Tiết mục nhảy Earobic - Lớp 6.3