Ngày 22/11/2017 tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Thuận, Viettel Ninh Thuận và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về Công nghệ thông tin và Viễn thông giai đoạn ...